header5

Pasientinformasjon

Ullevål Stadion Tannklinikk mener det er viktig med god pasientinformasjon, slik at pasientene er godt inneforstått med hva som trengs å gjøres både før, under og etter en behandling. Nedenfor har vi listet opp det vi anser som de viktigste temaene våre pasienter kan sette seg inn i :

Er det informasjon du ikke finner?

Ta kontakt med oss per telefon eller på epost: tannlege@stadiontann.no for å snakke med en av våre erfarne tannleger.

DESIGN + CMS NETPOWER