header5

Tanntrekking – kirurgi

Karies – eller hull i tennene – er et bredt felt innen tannhelse. Nedenfor finner du fire seksjoner som all omhandler ulike sider av temaet:


Informasjon før behandling

Tanntrekking eller kirurgisk fjernelse av tann

Det kan være flere årsaker til at en tann må fjernes. På grunnlag av en klinisk undersøkelse og røntgenbilder, kan tannlegen vurderer om tannen kan trekkes på vanlig måte, eller om den må opereres ut. Inngrepet skjer i begge tilfeller under lokalbedøvelse. Dersom tannen må opereres ut, vil man brette tannkjøttet til side, fjerne nødvendig kjeveben og dele tannen opp etter behov. Behandlingen avsluttes ved at såret renses og det settes et nødvendig antall sting.

Etter inngrepet:

Når bedøvelsen går ut (etter 3-4 timer), vil det bli noe smerter i området. Du vil derfor få smerte-stillende tabletter eller resept på smertestillende tabletter med deg. Det er anbefalt å ta det med ro de første dagene etter at tannen er fjernet. Unngå derfor hardt fysisk arbeid, trening o.l. i denne perioden. Det kan også forekomme hevelse og gapevansker i noen døgn etter inngrepet.

Komplikasjoner

Ethvert kirurgisk inngrep har en liten risiko for komplikasjoner. Eksempler på slike komplikasjoner kan være forlenget blødningstid eller smertefull etterbetennelse i kjevebenet. Ved fjernelse av visdomstann i underkjeven kan nummenhet i halve tungen og leppen oppstå. Dette skjer svært sjelden og går vanligvis over av seg selv. I overkjeven kan man en sjelden gang oppleve at fjernelse av tannen medfører en åpning inn til bihulen. Tannlegen vil i slike tilfeller informerer om dette, og nødvendig behandling blir utført.

Generell helse

Vi ønsker å gjøre inngrepet så trygt som mulig. Det er derfor viktig at vi har oppdaterte helseopplysninger. Vennligst gi beskjed om:

 • medisiner
 • sykdommer
 • allergier
 • unormal blødningstendens
 • tidligere komplikasjoner i forbindelse med tann- behandling
 • graviditet
 • angst for tannbehandling

Informasjon etter behandling

Etter tanntrekking / kirurgisk fjernelse av visdomstann skal du:

 • stanse blødningen ved å presse en steril kompress mot såret. Dette tar normalt 20-30 minutter.
 • la såret være mest mulig i ro. Ikke kjenne borti med tungen.
 • ta første smertestillende tablett innen 30 – 45 minutter. Svelges med vann.
 • vente 2 timer med å spise. Tygg maten på motsatt side de første dagene.
 • vente 6-12 timer med å røyke.
 • unngå kraftig munnskylling de første 2-3 døgn.
 • unngå harde anstrengelser (tung løfting, trening, etc.) de første dagene.
 • unngå tannbørsting i operasjonsområdet den første uken. Tennene forøvrig pusses som normalt.
 • skylle munnen med klorhexidinløsning (f.eks. corsodyl) morgen og kveld i 1 uke (kun ved kirurgisk inngrep). Skyll ut tannkremrester før du bruker corsodyl.

Eventuelt :

• I enkelte tilfeller legges en liten tøybit med antibiotikasalve i operasjonssåret. Denne skal normalt fjernes etter 1-2 døgn. Om man ikke klarer dette selv, bør tannlegen kontaktes. • Eventuelle sting skal normalt fjernes hos tannlegen etter ca. 1 uke. NB! Dersom smertene øker etter 1 – 2 døgn, kan dette skyldes betennelse i kjevebenet. Man bør derfor ta kontakt med tannlegen dersom noe virker unormalt eller om man har spørsmål

DESIGN + CMS NETPOWER