header5

Prisliste 2019

Behandling

Tittel 1

Tittel 2

Tittel 3

Konsultasjon, undersøkelse av fast recall-pasient Kr 500
Konsultasjon, 2 røntgen og tannrens inkludert hygienetillegg Kr 990
Konsultasjon, undersøkelse og diagnose av akutt-pasient Kr 550  Kr 650  Kr 750
Konsultasjon, omfattende undersøkelse, utredning Kr 750
Tannfarget fylling (kompositt-plast) 1 flate Kr 790 Kr 990 Kr 1200
Tannfarget fylling (kompositt-plast) 2 flate Kr 1400 Kr 1600 Kr 1600
Tannfarget fylling (kompositt-plast) 3 flate Kr 1600 Kr 1800  Kr 1800
Røntgenundersøkelse. Digitalt røntgenbilde Kr 95
Bedøvelse, (lokal og regional anestesi) Kr 120
Forebyggende behandling. Timesats på kr:
(Fluorterapi, fjerning av tannsten og bakteriebelegg).
Kr 995
Fullkrone uten stift i porselen/gull (Norsk produsert) Kr 6500
Bropilar/Broledd i porselen/gull (Norsk produsert) Kr 6500
Tillegg for glassfiberstift/kullfiberstift + komposittkonus Kr 2000
Bleking (hjemmebleking) pr. kjeve inkl. blekemiddel. Kr 2100
Rotbehandling av fortann Kr 3200 Kr 4000
Rotbehandling av kinntann (premolar). Kr 3800 Kr 4400
Rotbehandling av jeksel (molar).
(Pris på rotbehandling er avhengig av antall rotkanaler og vanskelighetsgrad).
Kr 5100 Kr 5500
Utgifter til engangsutstyr (smitteforebyggende tiltak). Kr 100
Utgifter til engangsutstyr (endodontisk behandling). Kr 200
Kirurgisk behandling. Timesats på kr: Kr 2400
Utgifter til engangsutstyr ved kirurgisk behandling. Kr 350  Kr 550
DESIGN + CMS NETPOWER